Випадкові процеси лекції та практика

Мета вивчення дисципліни «Вища математика»: формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту, логічного та алгоритмічного мислення, навчання основним математичним методам, які є необхідними для розв'язування теоретичних i практичних задач аналітичної, органічної та фізичної хімії; виробити навички математичного моделювання прикладних задач, прищепити студентам уміння самостійно вивчати навчальну літературу з математики та її прикладних питань; дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення інших дисциплін природничого циклу, таких як «Фізична та колоїдна хімія»,  «Органічна хімія», та інші.

Математична статистика лекції та практика