Курс призначено для магістрантів математично-природничих спеціальностей та передбачає удосконалення мовних та мовленнєвих навичок з англійської мови професійного та наукового спрямування.

Дисципліна “Основи наукової комунікації іноземноюмовою” має за мету удосконалення студентами університету вмінь та навичок необхідних для проведення наукового дослідження  на рівні випускної магістерської роботи; здатності вирішувати проблеми і задачі наукової діяльності, використовуючи інформаційні технології та іншомовну інформацію на електронних носіях, застосування усних та письмових контактів у ситуаціях наукового спілкування, здійснення читання наукової іншомовної літератури, використання її   в соціальній та професійних сферах; анотування наукових статей та обґрунтування свого наукового дослідження іноземною мовою.

Викладання основ наукової комунікації спрямоване на набуття магістрантами вмінь та навичок практичного оволодіння англійською мовою, вмінь одержувати та передавати іншомовну інформацію з теми наукового дослідження, здатності вирішувати проблеми і задачі наукової діяльності, використовуючи автентичну іншомовну інформацію, закріпити та розширити граматичний та лексичний мінімум; застосовувати усні контакти у ситуаціях професійного наукового спілкування; здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного наукового спілкування; здійснювати читання і осмислення професійно орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використання її в соціальній, професійній та науковій сферах.