Навчальна дисципліна “Безпека життєдіяльності” сприяє формуванню компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Засоби відновлення у фізичній культурі і спорті

Теорія та практика масажу

Курс розрахований на студентів ННІ фізичної культури, спорту і здоров'я, спеціальності фізичне виховання, 4-го року навчання

Курс "Спортивна фізіологія” ставить за мету сформувати у студентів знання, вміння і навички оцінки функціонального стану організму, вміння прогнозувати зрушення фізіологічних параметрів для збільшення ефективності застосування фізичних вправ для підвищення тренованості та здоров’я