Теоретично-практичний курс з перекладознавчих аспектів зіставлення особливостей лексичних систем англійської та української мов.

Теоретично-практичний курс зі стилістичниї особливостей англійської та української мов у зіставному аспекті
Теоретично-практичний курс з методології та організації наукових досліджень для студентів-магістрантів
Теоретично-практичний курс з основ редагування перекладів для студентів спеціальностей Романо-германський переклад та Слов'янський переклад

Практичний курс англійської мови як основної іноземної для студентів спеціальності Переклад. 3 рік навчання

Практичний курс англійської мови як основної іноземної для студентів спеціальності Переклад. 4 рік навчання