У зв'язку із великим негативним впливом людини на зовнішнє природне середовище та порушенням багато численних зв'язків між природними явищами, одним із головних завдань у підготовці фахівців будь-якої спеціальності є формування екологічного мислення, набуття фундаментальних знань, які б стали для них основою діяльності та біо центричного сприймання довкілля.

Професійно зумовлене свідоме становлення майбутніх фахівців до проблем збереження генофонду фауни і флори в природних екосистемах є запорукою гармонійного співіснування людського суспільства і природи.

Саме жива природа з надр якої еволюціонувало людське суспільство, обумовлює і його життєзабезпечення як джерело харчових та інших відновлювальних ресурсів, регулятор якості води і повітря, запасів родючості ґрунтів і багато іншого. Уміння запобігати еволюційним катастрофам чи ліквідувати наслідки тих, які вже відбулися, правильно розпоряджатися тим, що дає нам природи - це значить, у першу чергу, вміти зберігати та підтримувати на Землі життя. Звідси і випливає головне завдання майбутнього екологічно грамотного фахівця, який свою професійну діяльність зможе підпорядковувати інтересам збереження екологічної рівноваги в навколишньому природному середовищі.