Курс розрахований на курсантів напрямів підготовки "Пожежна безпека" та "Цивільний захист"