Навчальна дисципліна вивчає соціальні функції образотворчого мистецтва; теоретичні основи образотворчого мистецтва, історичного розвитку його видів, форм, жанрів, мови, засобів виразності; основні закономірності, принципи та методики художнього виховання дітей; теорію та методику керівництва навчальною та творчою діяльністю дітей; матеріали, устаткування та особливості технології практичної роботи в різних видах образотворчої діяльності.