Навчальна диципліна вивчає історію виникнення і розвитку декоративного мистецтва;художньо-виразні особливості мови декоративного мистецтва; традиційні центри українських народних промислів; художньо-технічні особливості декоративно-ужиткового мистецтва; головні елементи української народної творчості; характеристику основних засобів художньої виразності декоративної композиції; процеси стилізації природних форм в декоративні; композицію побудови візерунка; методику ознайомлення дітей з видами декоративно-ужиткового мистецтва; форми роботи з дітьми на ознайомлення з народним мистецтвом; теоретичні положення основ дизайну; розрізняти і характеризувати види дизайну; розрізняти художньо-естетичні особливості та елементи об’єктів дизайну.