Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів з основним змістом, принципами, закономірностями, особливостями соціально-педагогічного супроводу сім’ї; спрямування студентів на подальшу самостійну роботу щодо набуття знань.