ООсновними завданнями вивчення дисципліни є : оволодіння психолого-педагогічним, методологічним і загальнокультурним змістом, необхідним для викладання «Педагогіки» у різних навчальних закладах; освоєння різних форм навчальних занять і методики їхнього проведення; одержання умінь розробки методичних, дидактичних і інших педагогічних матеріалів