Вивченням навчальної дисципліни є підготувати висококваліфікованих вихователів. В їхній
діяльності актуальними стають знання, уміння і навички необхідні для ефективного вирішення
завдань розвитку та виховання дітей раннього віку, а також для надання кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги батькам, налагодження з ними успішної взаємодії.