Головним у викладанні дисципліни це формування в студентів цілісної системи поглядів на
сімейне виховання, шляхів створення сприятливих умов співпраці дошкільного закладу і сім'ї,
підготовка студентів до організації ефективної взаємодії з батьками дитини. Введення в курс
проблемно-комунікативних ситуацій, тренінгового спілкування, рольових і ділових ігор
дозволяє студентам відпрацювати уміння вступати в контакт з батьками, встановлювати з ними
довірливі стосунки, оволодівати способами саморегуляції.