Курс «Методика проведення занять з народознавства у ДНЗ» має на меті забезпечити підготовку
фахівця з основних питань етнічної історії українського народу матеріальною та духовною
культурою українців, ознайомити студентів з теоретичними засадами та історією національної
української педагогіки; ознайомити з українськими національними традиціями; збагатити
словник майбутніх педагогів народознавчими термінами; прищепити практичні вміння й
навички роботи з дітьми з народознавством; ознайомити з передовим педагогічним досвідом
народознавчої практики в галузі дошкільного виховання.