Опанування курсу передбачає уміння визначати особливості розвитку пізнавальних психічних процесів у дітей у означених вікових періодів, провідні лінії в розвитку діяльності; можливості розвитку особистості у різних вікових періодах; застосовувати методи вікової психології на практиці