Дисципліна "Людина і світ з методикою викладання" зосередчує увагу на формуванні у студентів методичних основ викладання інтегрованого курсу початкової школи “Я і Україна”
Студенти повинні опанувати не тільки теоретичні, але й практичні знання, зокрема, це – організація, то проведення уроків та екскурсій на високому методичному рівні, вміння працювати з сучасними програмами, підручниками, різними засобами навчання, складати річні календарні плани, розробляти плани та конспекти уроків, добирати до теми уроку засоби навчання та наочний матеріал.
Курс „Людина і світ з методикою викладання” передбачає навчити студента застосувати методи та прийоми на уроках, грамотно визначати тип уроку залежно від теми та завдання, проводити заняття в групах, організовувати самостійну роботу учнів, впроваджувати розвивальне навчання, проводити практичні роботи на уроках та в позаурочний час.