Дисципліна спрямована на формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до впровадження сучасних навчальних технологій у практику (зокрема, під час викладання у початковій школі освітньої галузі «Математика»).