Дисципліна спрямована на формування у студентів потреб професійного розвитку, що може
бути реалізовано за умови розуміння особливостей майбутньої професії та
самоорганізації педагогічної діяльності.