Дисципліна «Фізична культура та методика її навчання» є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною у професійно-педагогічній підготовці вихователя дошкільного навчального закладу, учителя початкових класів, спрямована формувати знання студентів про закономірності фізичного розвитку дитини, теорії і методики фізичного виховання та практичних навичків проведення заннять з фізичної культури.