Навчальна дисципліна є формуваннням сучасного управлінського мислення та системи спеціалізованих знань у галузі менеджменту