ознайомлення з вітчизняною та зарубіжною системою опікунства та піклування, її становленням, розвитком та особливостями функціонування на сучасному етапі.