Ознайомлення студентів з новими надбаннями в теорії соціальної роботи та особливостями функціонування інноваційних технологій у практичній соціальній роботі.