Ознайомлення студентів із засадами соціальної роботи, трьома основними формами її функціонування: як науки, як навчальної дисципліни і як специфічного виду діяльності, а також особливостями її розвитку в Україні