Ознайомлення студентів із суттю та змістом волонтерської роботи в Україні та за кордоном, її становленням, напрямами роботи в соціальній сфері; мотивація студентів до волонтерської роботи в організаціях соціальної сфери.