Формування теоретичних знань у галузі етики соціальної роботи, розвиток умінь взаємодіяти з клієнтом, встановлювати педагогічні контакти, ліквідовувати конфліктні ситуації.