Ознайомлення студентів із основними етапами зародження, становлення та еволюції соціальної роботи від форм благодійництва до професійного виду діяльності.