про становлення і розвиток методології як науки, процеси функціонування науки та наукового пізнання.