Полягає в розкритті майбутнім соціальним працівником неодхідності і значущості реабілітаційної роботи, розвитку в них здатності до аналізу причин порушень нормального розвитку дітей, пошуку способів і засобів для результативного здійснення педагогічної реабілітації