Особливості подання освітніх послуг різним категоріям дорослих в умовах сучасного суспільства.