Курс формує у магістрантів систему теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для здійснення основних функцій управління навчальним закладом: аналізу, прогнозування, планування, розробки стратегій діяльності закладу, розподілу доручень, створення необхідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу співробітниками навчального закладу, формує основи організаційної культури керівників навчальних закладів.