Мета викладання навчальної дисципліни “Управління змістом роботи” є посилення теоретичної і практичної підготовки магістрантів університету до виконання функціональних обов’язків керівників закладів освіти України.