Дисципліна має на меті сформувати у магістрантів навички подолання нестачі інформації при прийнятті управлінських рішень через моніторинг, який полягає в постійному відстеженні об’єкта управлінської діяльності, аналізі його стану й зіставленні із заданими еталонами або цілями, прогнозуванні можливих змін станів об’єкта з метою надання управлінських впливів, спрямованих на поліпшення якості об’єкта.