Мета курсу полягає у формуванняі у магістрів системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для здійснення основних функцій управління закладом, а саме - аналізу діяльногсті навчального закладу як специфічної організації, аналізу управлінської роботи як компоненту діяльності навчального закладу, її прогнозування, планування, розробки стратегій діяльності закладу, розподілу доручень, створення необхідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу викладачами школи, формування основ організаційної культури керівників навчальних закладів.