Призначення курсу “Управління фінансово-економічною діяльністю” полягає у формуванні у магістрантів системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для забезпечення управлінського процесу у вищій школі, формування основ економічної культури майбутніх керівників вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації.