Призначення курсу формування у магістрантів системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для здійснення основних функцій управління навчальним закладом, а саме – аналізу, мотивації, стимулювання, досягнення компромісу, попередження та подолання конфліктів, формування соціально-психологічного клімату, здійснення індивідуального підходу, врахування індивідуальних характеристик особистості, створення необхідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу викладачами навчального закладу, формування основ психологічної культури керівників навчальних закладів.