Мета викладання навчальної дисципліни “Основи конкурентології” є полягає в тому, щоб на основі виявлених, обґрунтованих і сформульованих умов, принципів, методів і правил конкурентоспроможної діяльності, творчого саморозвитку і творчої самореалізації людини спрямувати процес навчання й виховання на безперервний творчий саморозвиток людини як конкурентоспроможної особистості.