Мета – ознайомити магістрантів з особливостями організації та здійснення наукової роботи працівника навчального закладу, з методами та етапами науково-педагогічних досліджень діяльності навчального закладу. Навчальна дисципліна готує майбутніх магістрів до гностичної діяльності, науково-дослідної роботи.