Навчальна дисципліни націлена сформувати у майбутніх фахівців глибоке фундаментальне правове мислення як методологічне знаряддя вирішення складних питань управління навчальними закладами.Дисципліна розрахована на засвоєння основних положень нормативно-правових актів, сприятиме формуванню у студентів високого рівня правової культури, озброїть їх знаннями та навичками, необхідними для розв'язання складних практичних завдань, що виникають у сфері управління навчальними закладами.