Метою дисципліни є формування у магістрантів системи теоретичних знань і практичних умінь, необхідних для здійснення основних функцій управління навчального закладу, а саме аналізу, прогнозування, планування, розподілу доручень, створення необхідних умов для забезпечення ефективного навчально-виховного процесу викладачами школи, формування основ психологічної культури керівників навчальних закладів.