У курсі розглядається інформаційна діяльності керівника в ефективному управлінні ресурсами організації та ухваленні рішень, які цілі і шляхи інформування співробітників – ці та інші гостроактуальні питання теорії і практики сучасного управління.