У курсі розглядається специфіка формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов"язків в сфері аудиту і оцінювання управлінської діяльності вищої школи, а отже основ нормативного регулювання виміру ефективностідіяльності персоналу,техніки моніторингу і оцінювання методів та результатів управлінської діяльності та системи практичних умінь проведення експертно-аналітичного оцінювання.