Призначення курсу «Психологія ділового спілкування» полягає у формуванні у магістрантів системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для здійснення основних функцій управління закладом, а саме – формування оптимальних міжособистісних відносин, створення позитивного соціально-психологічного клімату, створення необхідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу викладачами школи, формування основ психологічної культури, культури ділового спілкування керівників навчальних закладів