Призначення курсу - підготовка спеціалістів за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зазначеного вище фахового спрямування.