Курс розрахований для студентів Образотворчого мистецтва. бакалавр (1-3-ий сем.)