Курс розрахований для студентів Образотворчого мистецтва. Бакалавр (4,5,7-ий сем.)