Курс розрахований для студентів Образотворчого мистецтва. бакалавр(8-ий сем.)