Метою курсу є формування у студентів системи теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок щодо процесів комп'ютерного проектування ІС на основі систем автоматизованого проектування (САПР), сучасних технологій та структурно-функціонального підходу; побудови моделей для опису предметної області комп'ютерного проектування, АРМ, об'єктів управління та технологічних процесів різного призначення