Відношення

поняття, що розкриває взаємозалежність частин і елементів певної системи. Має об'єктивну й універсальну природу, оскільки в світі "існують тільки речі, їх властивості і відносини, які находяться в нескінченних зв'язках з іншими речами й властивостями … що усяка конкретна річ перебуває в різних відносинах до всього іншого … Річ, узята в різних відносинах, виявляє різні властивості. Таким чином, властивості визначаються відношенням, останнє містить в собі прояв властивостей".

» Основні терміни