Атрибут

(від лат. attribuo – придаю, наділяю) – невід'ємна, необхідна, істотна властивість об'єкта. Наприклад, протяжність є атрибутом матерії.

» Основні терміни