У стаття представлено дослідження мовної особистості крізь призму її асоціацій з урахуванням функціонально-семантичної, соціальної та етнокультурологічної сторін. Проаналізовано вплив соціально-політичних зрушень, умов життя на мовну свідомість, світобачення й світосприйняття шляхом вербалізації асоціацій свідомості реципієнтів. Встановлено, що до теперішнього часу питання опису механізмів асоціювання хоча й приваблюють лінгвістів, але детально не розроблені, не узагальнені.

На матеріалі асоціативного експерименту (2013-2014рр.) було з’ясовано, якими мовними засобами позначають мешканці Черкащини соціально значущі поняття влада, вибори, виборець, депутат, народ, держава, громадянин, чиновник, службовець, мер, губернатор, толерантність, інтолерантність тощо. У статті будуть репрезентовані результати опису слова-стимулу, який отримав найвищий показник реакцій: влада.

Ключові слова: психолінгвістика, психолінгвістичний аналіз, мовна особистість, мовна свідомість, асоціативний експеримент, слова-стимул, слово-реакція, асоціати, асоціативне поле, соціально-політична лексика.

Остання зміна: субота 1 жовтня 2016 17:13 PM